Plaka

Isang bagong tindahan na nag papatugtog ng iba-ibang musika.

Musikang sumikat noon na ngayoy natabunan na ng panahon.

Nakatulala habang pinapakinggan ang musikang pa iba iba na animoy ikay naglalakbay din sa iba ibang panahon.

Iba ibang emosyon ang hatid nito, ngunit isa lang ang nag sasabing mamulat ka sa katotohanang ika’y nabubuhay na ngayon at hindi noon,

Ito ay ang boses mong sumasabay din sa mga mga plakang umiikot habang ikaw ay nagsasalita.

Nagsasaliw ang noon at ngayon.

Ang mga kanta noon at ang boses mo ngayon, kapwa magandang pakinggan,

Ngunit alin nga ba ang dapat pakinggan?

Ang lumang kanta na kapwa naghahatid sa akin ng lungkot at saya,

O ang boses mong naghahatid sa akin ngayon ng saya ngunit alam kong magdudulot din ng lungkot at pagkawasak sa akin sa bandang huli?

May dapat ba talaga akong pakinggan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: