Saan tutungo?

Patungo sa lugar kung saan hindi ka tutungo.

Patungo sa lugar kung saan hindi kayang sumuko.

Patungo sa lugar kung saan pwedeng isigaw lahat ng nilalaman ng isip at puso.

Patungo sa lugar kung saan kayang hilingin lahat ng ninanais sa lahat ng bituin.

Patungo sa lugar kung saan malayong maalala ka.

Patungo sa lugar kung saan may pag asa.

Patungo sa lugar kung saan hindi mabubulag sa pag-ibig.

Patungo sa lugar kung saan magbabalik ang ang bawat himig ng tinig.

Patungo sa lugar na hindi ka kasama.

Patungo sa lugar na masaya.

Patungo sa lugar na kayang huminga.

Patungo sa lugar na wala ka.

Sa lugar kung saan kaya ko na.

Sa lugar na kaya ko nang wala ka.

Sa lugar na ako lang.

Sa lugar na ako naman muna.

Sa mundo ko at hindi sa mundo mo.

Sa lugar ko.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: